Erediensten in het Lichtpunt

Er zijn wekelijks erediensten in het Lichtpunt, van 11:00 uur tot 12:30 uur. De diensten zijn de 2de en de 4de zaterdag (sabbat) van de maand ook online via YouTube te volgen. Favoriete bijbelteksten en liederen kunnen worden doorgegeven via linda@adventist-eindhoven.nl

De eredienst wordt voorafgegaan door de sabbatschool. Dit is een kringgesprek over een bijbels thema. De sabbatschool begint om 10:00 uur.

Dringende oproep

In verband met de landelijke Toogdag die voor 14 oktober op de planning staat, is ons gevraagd door te geven hoeveel bezoekers er uit onze gemeente zullen komen. Daarom de volgende dringende oproep:
wie van plan is de Toogdag te bezoeken, graag dit direct per mail doorgeven aan onze secretaris. Wat nodig is om te weten, is het aantal volwassenen en het aantal kinderen, dus graag specifiek zijn. Ook een opgave om als vrijwilliger mee te helpen gaat via de mail. Het juiste adres is eventueel op te vragen via info@adventist-eindhoven.nl.

Toogdag 14 oktober

Als locatie voor deze landelijke ontmoetingsdag is het evenementencomplex ‘Autotron’ gereserveerd. Het adres is: Graafsebaan 133, Rosmalen. Dr. Paul Douglas, penningmeester van het Dagelijks Bestuur van de Generale Conferentie, is gastspreker. Klik op de poster voor meer informatie.

Help ADRA helpen

ADRA Nederland heeft een brief ‘Help de bevolking van Slovenië’ uitgegeven. Ook is ADRA in actie voor mensen die het slachtoffer zijn van andere recente rampen, zoals in Marokko. Klik op de foto om verder te lezen.

Berichtgeving Nederlandse Unie

Op de website van de Nederlandse Unie is veel informatie te vinden, o.a. over interressante activiteiten. Klik op het logo voor meer informatie. Hieronder zijn een aantal van deze activiteiten uitgelicht.

Vrijwilligers gezocht voor Eindhoven News

Eindhoven News zoekt vrijwilligers voor het redigeren van teksten in het Engels. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Eindhoven News is looking for a volunteers for a job as English editor. Click on the picture for more information.

Seminars in Den Haag

In de maand september zal er in Den Haag weer een serie seminars worden gehouden. Deze seminars worden gegeven door bekende predikanten die ieder op hun beurt iedere sabbatmiddag een boeiende lezing zullen verzorgen die ons meer inzicht zal geven in Bijbelse profetieën. Klik op de poster voor meer informatie.