Woord en daad

Zevende-dags Adventisten benadrukken dat “geloven” te maken heeft met het hart en het hoofd, maar ook met de hand. Vanaf het begin heeft de kerk zich sterk gemaakt voor mensen in de marge en hebben onderwijs en gezondheidszorg hoge prioriteit.

Wereldwijd woord
De kerk verkondigt het Woord in ongeveer 800 talen en geeft publicaties uit in ruim 300 talen en dialecten. Maar de statistieken geven daarnaast duidelijk aan dat de kerk de daad bij het Woord voegt.

Wereldwijde gezondheidszorg
In de loop van de nog korte geschiedenis van de kerk is een aanzienlijk netwerk opgebouwd van instellingen voor gezondheidszorg. Rond tien miljoen patiënten en cliënten maken jaarlijks gebruik van de diensten van meer dan 600 ziekenhuizen, klinieken en verzorgingstehuizen in zowel de “eerste” als de “derde” wereld, variërend van kleine kliniekjes in het tropisch oerwoud tot ultramoderne ziekenhuizen met een reeks van specialismen.

Ouderenzorg
In Nederland heeft de kerk een verzorgingshuis voor ouderen met meer dan honderd bedden in Huis ter Heide (Utr).
www.vredenoord.nl

Wereldwijd onderwijs
De kerk heeft ook een netwerk van onderwijsinstellingen-van het laagste tot het hoogste niveau. Onder de in totaal 5850 instituten zijn er 95 die onderwijs geven op HBO en universitair niveau. De christelijke basisschool “Oud Zandbergen” in Huis ter Heide (Utr) met zo’n 250 leerlingen is zeer populair in de wijde omgeving van Zeist.
www.cbsoudzandbergen.nl

Wereldwijde ontwikkelingssamenwerking
ADRA (Adventist Development and Relief Agency) is de humanitaire arm van de kerk. Er zijn vestigingen in 123 landen, waaronder Nederland. Met een “jaaromzet” (wereldwijd) van 150 miljoen euro is ADRA een van de grotere christelijke organisaties op het gebied van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.
www.adra.nl