Wie zijn wij

Wij zijn Gemeente Eindhoven van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten: een christelijke geloofsgemeenschap waarbij iedereen welkom is. Elke zaterdag (sabbat) komen we bij elkaar in ons gebouw het Lichtpunt aan de Geestakker 546. We organiseren dan een eredienst, o.a. met gebed, muziek en zang, en een overdenking. Naast deze vaste activiteit, die om 11:00 uur begint, valt er nog veel meer bij ons te beleven. Voor elke leeftijds- en interessegroep worden er regelmatig programma’s georganiseerd.

Deze website geeft nadere informatie over wie wij zijn en wat wij geloven. Verder geven wij een overzicht van het aanbod van activiteiten, zowel door ons georganiseerd als door onze centrale organisatie of andere groepen binnen het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Onze motivatie voor wat wij doen ligt in het feit dat wij geloven en ervaren dat er een God is die het leven de moeite waard maakt, en die ons ook nog eens een prachtig toekomstperspectief geeft. Wij willen dat niet binnen de muren van ons gebouw houden, maar zetten juist graag de deur open om steeds meer mensen de gelegenheid te geven die meerwaarde ook te ontdekken.