Internationaal jeugdcongres 22-27 juli

Klik op deze link voor meer informatie en opgeven: www.adventist.nl/advent-event/internationaal-jeugdcongres
Dagtickets voor sabbat 27 juli kunnen worden besteld via de volgende link, vóór 22 juli: www.eventbrite.nl/jeugdcongres-tickets
De ADRA-actie behelst het uitdelen van pakketten aan vluchtelingen in de buurt. Voor € 5 draag je hier al aan bij. Doe je donatie en vermeld hierbij “vluchtelingenpakket ADRA”. Informatie over doneren is te vinden op de website van ADRA: www.adra.nl/doneren