Familiepastoraat

VERBINDING VAN GOD MET MENSEN EN MENSEN ONDERLING

Het familiepastoraat heeft als uitgangspunt Johannes 13:34,35. Deze tekst vertelt ons “Ik geef jullie een nieuw gebod; heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.”

Het familiepastoraat heeft tot doel om door activiteiten en programma’s de leden en bezoekers van het Lichtpunt te ondersteunen en te adviseren, te bemoedigen en te versterken in hun relatie met Jezus en met elkaar.

Hierbij houden we Gods ideaal voor het gezin in gedachten, maar houden ook rekening met de emotionele, lichamelijke of geestelijke gebrokenheid die individuen en families kunnen ervaren.

Het familiepastoraat heeft als kernpunten: Relaties – omgang met elkaar, Gezondheid, Huwelijk, Opvoeding

Door het jaar heen worden er op sabbatmiddag programma’s georganiseerd waarbij we met elkaar praten over onderwerpen behorende bij de kernpunten. Door samen stil te staan bij onderwerpen die belangrijk zijn voor relaties worden ook de onderlinge contacten verdiept en wordt de betrokkenheid bij elkaar vergroot.

Het familiepastoraat heeft als belangrijk kenmerk dat er ruimte is om verschillende doelgroepen aan te spreken. Hiervoor zijn er teams opgericht:

Het Vrouwenpastoraat
Het Vrouwenpastoraat heeft als missie om vrouwen te ondersteunen, te bemoedigen en met elkaar in contact te brengen om samen te groeien in geloof en talenten, en de talenten op een creatieve manier voor elkaar en andere vrouwen in te zetten.

Ook is er een Mannenpastoraat.

Daarnaast wordt extra aandacht gegeven aan Gezondheid. Tijdens de programma’s van het familiepastoraat kunnen de bezoekers ervaren wat een gezonde lunch is en wat gezonde snacks zijn.