Korte introductie

Nederland telt ruim vijftig adventgemeenten, verspreid over het gehele land. Verder zijn er ook een aantal “church plants”. Deze bieden samen een geestelijk tehuis aan een gemeenschap van naar schatting ruim 10.000 mensen (bijna 5.000 gedoopte leden en verder familieleden, kinderen en vrienden).

Protestantse kerk
Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (dat is de officiële naam, maar ook de kortere benaming Adventkerk wordt vaak gebruikt) is een protestantse kerk die ontstond in het midden van de negentiende eeuw.

Ledental
In de loop van anderhalve eeuw is de kerk gegroeid tot een wereldwijde beweging die in 204 landen is gevestigd. Ten minste 20 miljoen personen beschouwen zichzelf wereldwijd als adventist. Dat aantal blijft groeien; jaarlijks treden nu meer dan 1 miljoen nieuwe leden toe.

Belang van bijbelstudie
Zevende-dags Adventisten willen praktische en bewuste christenen zijn. Studie van de bijbel heeft hen tot hun inzichten gebracht. Ontzag voor de bijbel en trouw aan de beginselen die daarin te vinden zijn, blijft hen richting geven.

Overeenkomsten en verschillen
In hun geloofsopvatting hebben Zevende-dags Adventisten veel gemeenschappelijk met andere christenen. Christus – zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan – staat daarbij centraal. Maar er zijn ook aspecten die specifiek zijn voor het adventisme.

In de naam van de kerk zijn twee kenmerken verwoord: de zevende dag en de wederkomst van de Heer (advent).

Zevende-dags Adventisten vieren de zaterdag (de bijbelse “sabbat”) van vrijdagavond tot zaterdagavond als hun wekelijkse rustdag.

De wederkomst van Christus, en een complex van gebeurtenissen dat daarmee samenhangt, wordt sterker benadrukt dan bij de meeste andere christenen het geval is. Daarom is ook dat element in de naam opgenomen.