Sabbatschool

De lesboeken voor de kindersabbatschool kunnen online gemakkelijk besteld worden, waarna ze bij de teacher af te halen zijn. Volg deze link en alles wijst zich verder vanzelf. Graag het bedrag gelijk per bank voldoen, op de aangegeven rekening. De kindersabbatschoolleiding vertrouwt erop dat iedereen dit zonder problemen zal opvolgen.

Bedrag per formulier naar:
NL83 RABO 0113 7180 63 t.n.v. Kerk der Zevende-dags Adventisten
Bij opmerking invullen: Naam kind + kwartaal

Voor vragen over het bestellen, neem contact op via sabbatschool@adventist-eindhoven.nl