Adventist op de kaart

Er is een nieuw initiatief om broeders en zusters in hetzelfde geloof te bemoedigen en herenigen: Adventist op de kaart.

Momenteel staan er een aantal ministries, gezondheidsdiensten, ondernemers en muzikanten op de kaart.

Wij kunnen als geloofsgenoten elkaar op deze manier sneller vinden en helpen.

Zo bundelen we onze krachten, en het is de bedoeling om elkaar dan ook opdrachten te gunnen en naar elkaar te kunnen doorverwijzen.

Wilt u ook op de kaart?

Zo ja, graag onderstaande aanleveren:

1) Logo

2) Naam van de dienst

3) Adres (nodig om de pin op de kaart te plaatsen)

4) Voor en achternaam

5) E-mail

6) Website

7) Telefoonnummer

Web.app link: https://www.adventistopdekaart.nl

Wij zien graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Redactie Adventist op de kaart

adventistonthemap@gmail.com