Landelijke nieuwsbrief

Bericht van de Nederlandse Unie: Hierbij informeren wij u graag over een nieuw communicatiekanaal van ons kerkgenootschap. Vanaf eind januari gaan we elke maand een landelijke nieuwsbrief versturen naar onze kerkleden. Hierin komen nieuwsitems van onze kerk en landelijke succesverhalen. Hiermee vervangen we alle huidige nieuwsbrieven die nu los naast elkaar bestaan. We stroomlijnen als het ware de communicatielijnen. Iedereen kan zich GRATIS voor deze nieuwsbrief AANMELDEN via de homepage van www.adventist.nl (rechtsonder op de homepage). Het is voorlopig een proef; we maken in maart de balans op of de pilot geslaagd is en definitief voortgezet wordt. Kerkleden die zich al hebben aangemeld voor een van de huidige nieuwsbrieven, hoeven zich niet nog een keer aan te melden. Die krijgen de landelijke nieuwsbrief automatisch toegestuurd. Inmiddels is er een mailing vanuit de algemene secretaris naar alle kerken gestuurd om leden hierover te informeren.