Wereldwijde kerkledenenquête

Binnen ons kerkgenootschap is een wereldwijde kerkledenenquête opgezet om te polsen hoe de leden aankijken tegen allerlei ontwikkelingen in de kerk. Het dagelijks bestuur van de Nederlandse Adventkerk heeft daarom de enquête doorgestuurd naar alle aangesloten lokale kerken en churchplants om deze in te vullen. Uitdrukkelijk is ook gevraagd de link van de enquête naar de individuele leden te sturen. De secretaris van onze gemeente heeft deze inmiddels per e-mail verstuurd. Verdere informatie is te vinden op www.adventist.nl