Activiteiten Nederlandse Unie

Op de website van de Nederlandse Unie is veel informatie te vinden: www.adventist.nl
Interessante activiteiten die op het programma staan zijn
– Vesperdienst 25 februari
– Vrouwendag 4 maart