Aardbeving Haïti – ADRA helpt

Het zal niemand ontgaan zijn dat Haïti getroffen is door een zware aardbeving. De medewerkers van ADRA zijn druk aan het werk om de mensen daar te helpen. Zij roepen op tot gebed, in de overtuiging dat onze Vader groter is dan de
vernietigingskracht in Haïti. Deze oproep wordt wereldwijd door ADRA gedaan aan de lokale Adventkerken in hun regio of werkgebied. Het universeel uitspreken in verschillende talen van onderstaand gebed biedt troost voor de mensen in de getroffen gebieden.

Hemelse Vader,
U heeft beloofd ons nooit in de steek te laten. Via uw profeet Jesaja verzekert U ons dat geen rivier of vuur ons zal overweldigen of verteren. We doen aanspraak op deze belofte.
U bent de enige veilige schuilplaats voor de mensen in Haïti. U bent de bron van kracht.
Sluit moeders, baby’s, kinderen, jonge mannen, ouden van dagen, meisjes en vrouwen in uw liefdevolle armen. Laat ze niet gaan. Houd ze stevig vast.
Aan U behoort onze eeuwige dank en toewijding. Amen.

Op dit moment is er een grote behoefte aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Wil je vandaag een speciale gift geven voor de slachtoffers van de aardbeving? Maak dan een gift over aan ADRA Nederland, IBAN; NL68 ABNA 0888 6568 82, o.v.v. Aardbeving Haïti (20-21) of volg deze link

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.